Sastav materijala i prednosti naših štukatura

Prednosti naših štukatura

Materijali su ispitani i odobreni od:

INSTITUTA GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE D.D., te od ZAVODA ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE D.D. (ispitivanje vršeno prema ONORM B6122-Wien_magistrat).

Ekspandirani polistiren EPS 30 kg/m3. 
Staklena mrežica za armiranje fasadnih termo sistema. 
Specijalan materijal za izradu završnog sloja u debljini 3-4 mm, otporan na sve vrste vremenskih utjecaja (vlaga, kiša, snijeg, led, sunčeva toplina..), te ima veliku čvrstoću i tvrdoću a istovremeno i potrebnu elastičnost. 

 

Prednosti naših fasadnih štukatura

Naše štukature armirane su cijelom površinom fasadnom mrežicom koja je sa svake strane profila napuštena 4-5 cm.

Zašto je štukature važno armirati fasadnom mrežicom?
Funkcija fasadne mrežice
Postojanost i čvrstoća završnog sloja materijala

 

Fasadnih profili

Izbornik