Narudžba i isporuka fasadnih štukatura

Isporuka

Fasadne štukature isporučuju se u pred naručenim dužinama do 2,5m ili pakiranju za svaki fasadni otvor zasebno.

Isporuka i pakiranja fasadnih profila

Na taj način olakšana je i ubrzana montaža, profili dolaze na gradilište u naručenim dimenzijama i nema ostataka koji nastaju rezanjem. (Te ostatke morali biste baciti ili ih lijepiti i štukati na zidu čime se pojavljuju nepotrebni dodatni spojevi)

Samim time profili i montaža ispadaju financijski povoljniji.

Prema dogovoru možemo Vam profile izrezati pod kutom od 45°.

 

Narudžba

Prilikom narudžbe ili upita za ponudu, otvore izmjeriti i skicirati.

(Izmjeru za Vas možemo odraditi i mi, besplatno).

Fasadne otvore (prozore i vrata) mjeriti “od špalete do špalete” i numerirati otvore na sljedeći način:

nacin-izmjere

 

Obračun

Obračunavamo samo dužine koje se montiraju na zid.

 

Izbornik